Οστεοχόνδρωμα Πλευράς (καλόηθες)
ΕΙΚΟΝΑ 1. Χειρουργικό παρασκεύασμα εκταμέντος τυπικού Οστεοχονδρώματος πλευράς, μεγέθους συνήθους ή μέτριου.

ΕΙΚΟΝΕΣ 2–13:
Ευμέγεθες Οστεοχόνδρωμα διαστάσεων 6,7 × 4 × 2,2 cm , με σχήμα ακανόνιστο, ανώμαλο ή διφυές, στην 4η δεξιά πλευρά (προσθιοπλάγια μοίρα) ενός 26χρονου άρρενος μη–καπνιστού, αθλητού. Τυχαίο ακτινολογικό εύρημα.

Προεγχειρητικές απεικονίσεις (ακτ/φία, CT, MRI, σπινθηρογράφημα οστών με 99mTc & υβριδική SPECT / CT μελέτη) και φωτογραφίες του χειρουργικού παρασκευάσματος.

Με Πράσινα βέλη: ο Όγκος (οστεοχόνδρωμα).

Με Κίτρινα βέλη: Υγιής μοίρα της πλευράς (καθώς και όριο χειρουργικής εκτομής “επί υγιούς”).
ribosteochondroma.jpg

1. ΓΑΛΑΖΙΑ βέλη: το εκταμέν Οστεοχόνδρωμα Πλευράς

ribosteochondr02.jpg

2. Απλή ακτ/φία (προεγχειρητική)

ribosteochondr03.jpg

3. CT προεγχειρ. (Πράσινα βέλη ο Όγκος)

ribosteochondr04.jpg

4. CT προεγχειρ. (Διφυής εδώ ο Όγκος)

ribosteochondr05.jpg

5. CT προεγχειρ. (Πράσινα βέλη ο Όγκος)

ribosteochondr06.jpg

6. CT προεγχειρ. (Πράσινα βέλη ο Όγκος)

ribosteochondr07.jpg

7. MRI προεγχειρ. (Στεφανιαία, Διφυής εδώ ο Όγκος)

ribosteochondr08.jpg

8. MRI προεγχειρ. (Οβελιαία)

ribosteochondr09.jpg

9. MRI προεγχειρ. (Οβελιαία)

ribosteochondr10.jpg

10. Υβριδική μελέτη SPECT / CT σπινθηρογραφική

ribosteochondr11.jpg

11. Χειρ/κό Παρασκεύασμα εκταμέντος Όγκου

ribosteochondr12.jpg

12. Χειρ/κό Παρασκεύασμα εκταμέντος Όγκου