Πνευμονική LAM (Λεμφαγγειο- λειομυωμάτωση)
ΕΙΚΟΝΕΣ 1-3: Πολυάριθμες, Λεπτο-τοιχωματικές Αερώδεις Κύστεις (με Κίτρινα βέλη) άμφω. Επίσης μικρός Πνευμοθώρακας αριστερά (Μπλε βέλη) και υποδόριο εμφύσημα σε μη-καπνίστρια 25 χρονών (αναπαραγωγικής ηλικίας), που είχε υποβληθεί σε βιοψία πνεύμονα & Πλευροδεσίες το 2008. Τέθηκε τότε σε αγωγή με Sirolimus ή Rapamycine: παραμένει (μετά από 7+ χρόνια) εν Ζωή & με ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΕΣ σπιρομετρικές παραμέτρους της αναπνευστικής της λειτουργίας. ΔΕΝ έπαθε έκτοτε άλλο επεισόδιο Πνευμοθώρακα.

ΕΙΚΟΝΕΣ 4-11: Απειράριθμες Ευμεγέθεις Αερώδεις Κύστεις (με Κίτρινα βέλη) άμφω σε μη-καπνίστρια 55 χρονών (μετεμμηνοπαυσιακή λόγω ιστορικού προγενέστερης Υστερεκτομής για λειομυώματα μήτρας, αγρότισσα). Υποβλήθηκε σε διαγνωστικές βιοψίες αριστερού πνεύμονα

Ιστοπαθολογική τεκμηρίωση της διαγνώσεως LAM επιτεύχθηκε και στις 2 περιπτώσεις και επιβεβαιώθηκε με ανοσοϊστοχημική χρώση HMB45
lam01.jpg

1. CT: πολυάριθμες αερ. Κύστεις (ΚΙΤΡ. βέλη) & Πνευμοθώρακας ΑΡ (ΜΠΛΕ). 25 χρ ♀

lam02.jpg

2. CT: πολυάριθμ. αερ. Κύστεις, Πνευμοθώρακας ΑΡ & Υποδόριο Εμφύσημα. 25 χρ ♀

lam04.jpg

4. CT: πολυάριθμες Ευμεγέθεις αερ. Κύστεις σε 55 χρ. ♀

lam06.jpg

6. CT: πολυάριθμες Ευμεγέθεις αερ. Κύστεις σε 55 χρ. ♀

lam08.jpg

8. Διεγχειρητ. φωτ: πολυάριθμες αερ. Κύστεις (ΚΙΤΡ.) 55 χρ ♀

lam09.jpg

9. Διεγχειρητ. φωτ: πολυάριθμες αερ. Κύστεις (ΚΙΤΡ.) 55 χρ ♀

lam10.jpg

10. Διεγχειρητ. φωτ: πολυάριθμες αερ. Κύστεις (ΚΙΤΡ.) 55 χρ ♀

lam11.jpg

11. Διεγχειρητ. φωτ: πολυάριθμες αερ. Κύστεις (ΚΙΤΡ.) 55 χρ ♀