Βρογχογενής Κύστη Μεσοθωρακίου Δεξιά
Τυχαίο ακτ/γικό εύρημα σε άρρενα 22 χρ. Η κύστη με ΚΙΤΡΙΝΑ βέλη. Δείτε επίσης την σελίδα “ΑΓΕΝΕΣΙΑ ΠΕΡΙΚΑΡΔΙΟΥ” με video (μέσω του μενού “ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ” στην πλαϊνή στήλη αριστερά)
bronchogencyst3.jpg

Η κύστη πριν παρασκευασθεί. Άζυγος φλέβα: ΓΑΛΑΖΙΑ βέλη

bronchogencyst2.jpg

Η βρογχοεγενής κύστη έχει αρχίσει να παρασκευάζεται.

bronchogencyst1.jpg

Η βρογχογενής κύστη Μεσοθωρακίου παρασκευασθείσα

brocyct1.jpg

CT: Στενή ανατομική σχέση Κύστεως με ΔΕ Πνευμονική Αρτ. (ΓΑΛΑΖΙΑ)

brocyct2.jpg

CT: Στενή ανατομική σχέση κύστεως με Άνω Πνευμονική Φλ (ΕΡΥΘΡΑ)

brocyct3.jpg

CT: Στενή ανατομική σχέση κύστεως με Κάτω Πνευμονική Φλ (ΕΡΥΘΡΑ)