Φωτογραφία του Ιωάννη Χ. Παπαχρήστου
Ιατρόσημο - ράβδος Ασκληπιού

Καλώς ήρθατε στον επιστημονικό μου ιστότοπο (ιατρικό / θωρακοχειρουργικό)

Αρχική σελίδα :

  • Ταξίαρχος (ΥΙ) – Θωρακοχειρουργός ἐν ἀποστρατείᾳ.
  • Συγγραφέας :
  • Διατελέσας επί 21 χρόνια περίπου Διευθυντής Θωρακοχειρουργικού Τμήματος του νοσοκομείου “424 ΓΣΝΕ” στην Θεσσαλονίκη (από Σεπτέμβριο 1999 μέχρι Μάρτιο 2020).
  • Διετελέσας Εκπρόσωπος στην Ελλάδα της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Θωρακοχειρουργών (ESTS Regent for Greece) από το 2005 μέχρι το 2010.
  • Εγγεγραμμένος στο CTSNet
  • Ειδικευθείς στην Χειρουργική Θώρακος  ἰδίᾳ δαπάνῃ  επί τρία χρόνια στο Ηνωμένο Βασίλειο (στο νοσοκομείο Royal Brompton Λονδίνου κ.α., ως μέρος της συνολικά 7-ετούς Ειδίκευσης) :
  • Ομότιμο μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργών Θώρακος, Καρδίας & Αγγείων.

Στην φωτογραφία μέσα στο Νοσοκομείο Brompton από δεξιά προς αριστερά οι:

Prof. Peter Goldstraw, Mr Kit Wong, Γ/Αρτρος Ιωάν. Παπαχρήστος, Νοσηλεύτρια πτέρυγας SRW, Ιατρός-παρατηρητής και Mr Geoge Ladas

Linear b word for Doctor - Γραμμική Β΄γραφή λέξεως ΙΑΤΡΟΣ

Παρακαλώ, ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ την ιστοσελίδα με:

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ : Οι πληροφορίες, φωτογραφίες και ιδέες αυτού εδώ του επιστημονικού ιστοχώρου παρέχονται με πρόθεση Ενημέρωσης μόνον. Δεν προορίζονται ως υποκατάστατο ιατρικών συμβουλών. Συμβουλές σε συγκεκριμένους ασθενείς παρέχονται υπεύθυνα μόνο μετά από κατάλληλη εξέτασή τους από ιατρό, αδειοδοτημένο να ασκεί το λειτούργημα.

🇬🇷 Μενού ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ σελίδων ιστότοπου :

Παρακαλώ, ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ την ιστοσελίδα με:

Ευχαριστώ που επισκεφθήκατε αυτόν εδώ τον επιστημονικό μου ιστότοπο ( ιατρικό / θωρακοχειρουργικό ).

Το κύριο Μενού είναι οριζόντιο και βρίσκεται επάνω–κεντρικά. Μπορείτε να αποκαλύψετε ένα επιπρόσθετο, βοηθητικό Μενού για Όλες τις Ελληνικές σελίδες του ιστότοπου, πατώντας το σύμβολο ΣΥΝ  τέρμα επάνω–δεξιά.

Ίσως θέλετε να δείτε τον Συγγραφικό ιστότοπο – βιβλία μου

Μπορείτε να μού στείλετε email συμπληρώνοντας την φόρμα επικοινωνίας