Σύνδρομο Poland & Στερνοσχιστία
Νεαρός ασθενής με Σύνδρομο Poland (“Αγενεσία” ή συγγενής έλλειψη του μείζονος θωρακικού μυός, του αριστερού) και Στερνοσχιστία (σύνθετη συγγενής διαμαρτία περί την διάπλαση του θώρακα)
polandsternalcleft1.jpg

Διακρίνεται η θηλή του ΑΡ μαστού, αλλά Όχι ο ΑΡ μείζων θωρακικός μυς (φυσιολογ. διάπλαση ΔΕ)

polandsternalcleft2.jpg

Σύνδρομο Poland αριστερά μαζί με Στερνοσχιστία