Ξένα Σώματα Θωρακικού Τοιχώματος
ΕΙΚΟΝΑ 1:

Μεταλλικό Ξένο Σώμα, κυρτωμένο σε 27-χρονο άρρενα καπνιστή, που ανευρέθηκε ως “τυχαίο παθολογικό εύρημα” ακτ/φίας θώρακος (προληπτικός έλεγχος).

Το ξένο σώμα είχε διαπεράσει όλα τα μυϊκά στρώματα του Θωρακικού Τοιχώματος και βρέθηκε αμέσως έξω από τον Υπεζωκότα (σε άμεση επαφή με αυτόν). Αφαιρέθηκε με ακτινοσκοπικό έλεγχο υπό τοπική αναισθησία.

ΕΙΚΟΝΕΣ 2-6:

Βλήμα περιστρόφου 0,38” σε 36-χρονο πρώην καπνιστή, εύσωμο άρρενα.

Ο τραυματίας είχε βληθεί από πίσω και ψηλά με πύλη εισόδου παρασπονδυλικά στο 4ο μεσοπλεύριο διάστημα με εκεί συντριπτικό κάταγμα της 4ης πλευράς (οπισθίως): ΓΑΛΑΖΙΑ βέλη.

Πορεία βλήματος διαμπερής δια μέσου του πνευμονικού ΑΚΛ (Αριστερού Κάτω Λοβού, συγκεκριμένα δια του τμήματος “κορυφαίου του κάτω”. Πνευμονικό τραύμα εισόδου: ΓΑΛΑΖΙΑ βέλη. Πνευμονικό τραύμα εξόδου: ΠΡΑΣΙΝΑ βέλη). Έπειτα κάταγμα στην προσθιοπλάγια μοίρα της 5ης πλευράς.

Το βλήμα τελικώς ενσφηνώθηκε στο υποδόριο λίπος της προσθίας μασχαλιαίας γραμμής (ισοϋψώς προς την θηλή του μαστού), όπου και υπήρχε ορατή εκχύμωση (ΠΡΑΣΙΝΑ βέλη). Τελέσθηκε πνευμονική διαυλοτομή (pulmonary tractotomy), για διατήρηση πνευμονικού παρεγχύματος.
foreignbodchestwall01.jpg

1. Το εξωυπεζωκοτικό ξένο σώμα, που αφαιρέθηκε

foreignbodchestwall02.jpg

2. Η πύλη εισόδου, παρασπονδυλικά αριστερά, ~4ο μεσοπλεύιρο διάστημα

foreignbodchestwall03.jpg

3. Διαμπερές τραύμα του ΑΚΛ—Είσοδος: Γαλάζια βέλη. Έξοδος: Πράσινα.

foreignbodchestwall04.jpg

4. Εκχύμωση, που προκλήθηκε από το βλήμα, ενσφηνωμένο στο υποδόριο λίπος

foreignbodchestwall05.jpg

5. Η πλήρης πορεία του βλήματος, αναπαριστώμενη από χειρουργική λαβίδα

foreignbodchestwall06.jpg

6. Το βλήμα περιστρόφου 0,38" που αφαιρέθηκε