Αερώδεις Κύστεις ή Εμφυσηματικές Φυσαλίδες, Συνήθεις
Επέμβαση Εκτομής τους, σε περίπτωση αυτόματου Πνευμοθώρακα, σε άρρενα καπνιστή 24 χρονών (Συρρέουσες bullae με ΓΑΛΑΖΙΑ βέλη)
bul02.jpg

Μεγίστη διάσταση ~ 4,2 cm

bul03.jpg

Εφαρμογή stapler προς Εκτομή της bulla

bul04.jpg

Πυροδότηση του stapler (διατομή με 3 γραμμές συρραφής από εκάστη πλευρά)

bul05.jpg

Ολοκλήρωση της Εκτομής

bul06.jpg

Χειρουργικό παρασκεύασμα εκταμείσας bulla