Οστεοχόνδρωμα Πλευράς (καλόηθες)

8. MRI προεγχειρ. (Οβελιαία)

8. MRI προεγχειρ. (Οβελιαία)