Οστεοχόνδρωμα Πλευράς (καλόηθες)

6. CT προεγχειρ. (Πράσινα βέλη ο Όγκος)

6. CT προεγχειρ. (Πράσινα βέλη ο Όγκος)