Οστεοχόνδρωμα Πλευράς (καλόηθες)

7. MRI προεγχειρ. (Στεφανιαία, Διφυής εδώ ο Όγκος)

7. MRI προεγχειρ. (Στεφανιαία, Διφυής εδώ ο Όγκος)