Οστεοχόνδρωμα Πλευράς (καλόηθες)

10. Υβριδική μελέτη SPECT / CT σπινθηρογραφική

10. Υβριδική μελέτη SPECT / CT σπινθηρογραφική