Οστεοχόνδρωμα Πλευράς (καλόηθες)

4. CT προεγχειρ. (Διφυής εδώ ο Όγκος)

4. CT προεγχειρ. (Διφυής εδώ ο Όγκος)