Οστεοχόνδρωμα Πλευράς (καλόηθες)

3. CT προεγχειρ. (Πράσινα βέλη ο Όγκος)

3. CT προεγχειρ. (Πράσινα βέλη ο Όγκος)