🇬🇷 Μενού ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ σελίδων ιστότοπου :

Παρακαλώ, ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ την ιστοσελίδα με:

Αγενεσία Περικαρδίου

Διεγχειρητικό εύρημα – έκπληξη σε περίπτωση 27-χρονου καπνιστού κατά την διάρκεια αριστερής θωρακοτομής δια μέσου της κοίτης της 6ης πλευράς (δηλ. δια του 5ου μεσοπλευρίου διαστήματος).

Η θωρακοτομή τελέσθηκε για Εκτομή Βρογχογενούς Κύστεως μεσοθωρακίου.

Η κύστη είχε διαστάσεις 5 x 4,5 x 3,5 cm και βρισκόταν σε στενή επαφή με τον “κώνο της πνευμονικής αρτηρίας”
 • Προεγχειρητική ακτ/φία του ασθενούς με Αγενεσία Περικαρδίου: η βρογχογενής κύστη Μεσοθωρακίου καταδεικνύεται από ΚΙΤΡΙΝΑ βέλη

  Προεγχειρητική ακτ/φία του ασθενούς με Αγενεσία Περικαρδίου: η βρογχογενής κύστη Μεσοθωρακίου καταδεικνύεται από ΚΙΤΡΙΝΑ βέλη

 • Προεγχειρητική CT του ασθενούς με Αγενεσία Περικαρδίου: η βρογχογενής κύστη Μεσοθωρακίου καταδεικνύεται από ΚΙΤΡΙΝΑ βέλη (Κώνος πνευμονικής αρτηρίας με ΜΠΛΕ. Αορτικό τόξο με ΕΡΥΘΡΑ)

  Προεγχειρητική CT του ασθενούς με Αγενεσία Περικαρδίου: η βρογχογενής κύστη Μεσοθωρακίου καταδεικνύεται από ΚΙΤΡΙΝΑ βέλη (Κώνος πνευμονικής αρτηρίας με ΜΠΛΕ. Αορτικό τόξο με ΕΡΥΘΡΑ)

 • Προεγχειρητική MRI του ασθενούς με Αγενεσία Περικαρδίου: η βρογχογενής κύστη Μεσοθωρακίου καταδεικνύεται από ΚΙΤΡΙΝΑ βέλη.

  Προεγχειρητική MRI του ασθενούς με Αγενεσία Περικαρδίου: η βρογχογενής κύστη Μεσοθωρακίου καταδεικνύεται από ΚΙΤΡΙΝΑ βέλη.

 • Διεγχειρητική φωτογραφία Αγενεσίας Περικαρδίου: διακρίνονται τα στεφανιαία αγγεία πάνω στο (γυμνό περικαρδίου) Μυοκάρδιο

  Διεγχειρητική φωτογραφία Αγενεσίας Περικαρδίου: διακρίνονται τα στεφανιαία αγγεία πάνω στο (γυμνό περικαρδίου) Μυοκάρδιο

 • Διεγχερητική φωτογραφία Αγενεσίας Περικαρδίου: διακρίνεται το μυοκάρδιο μετά από απώθηση του αριστερού πνεύμονα με τολύπιο γάζας (αιθάλωση)

  Διεγχερητική φωτογραφία Αγενεσίας Περικαρδίου: διακρίνεται το μυοκάρδιο μετά από απώθηση του αριστερού πνεύμονα με τολύπιο γάζας (αιθάλωση)

 • Διεγχειρητική φωτογραφία Αγενεσίας Περικαρδίου: το χειρουργικό παρασκεύασμα της εκταμείσας βρογχογενούς κύστεως

  Διεγχειρητική φωτογραφία Αγενεσίας Περικαρδίου: το χειρουργικό παρασκεύασμα της εκταμείσας βρογχογενούς κύστεως

Παρακαλώ, ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ την ιστοσελίδα με:

Ευχαριστώ που επισκεφθήκατε αυτόν εδώ τον επιστημονικό μου ιστότοπο ( ιατρικό / θωρακοχειρουργικό ).

Το κύριο Μενού είναι οριζόντιο και βρίσκεται επάνω–κεντρικά. Μπορείτε να αποκαλύψετε ένα επιπρόσθετο, βοηθητικό Μενού για Όλες τις Ελληνικές σελίδες του ιστότοπου, πατώντας το σύμβολο ΣΥΝ  τέρμα επάνω–δεξιά.

Ίσως θέλετε να δείτε τον Συγγραφικό ιστότοπο – βιβλία μου

Μπορείτε να μού στείλετε email συμπληρώνοντας την φόρμα επικοινωνίας