Ξένα Σώματα Πνεύμονα (και ενδοβρογχικά)
ΕΙΚΟΝΕΣ 1-2: Μολύβδινο σφαιρίδιο (κοινώς “σκάγι”) σε 22-χρονο άρρενα καπνιστή:

ΓΑΛΑΖΙΑ βέλη: Ενδο-πνευμονικό βλήμα αεροβόλου όπλου αποτελούμενο από τοξικό μέταλλο (Pb-μόλυβδο), μετά από την αφαίρεσή του. Η μακρόχρονη (επί 2ετία) ενδοπνευμονική παραμονή του μολύβδου είχε χημικά καταστρέψει το γειτονικό πνευμονικό παρέγχυμα. Απαιτήθηκε Σφηνοειδής Εκτομή ενός ιστοτεμαχίου Πνεύμονος (μήκους 1,5 cm), ορατού στην φωτογραφία (ΚΙΤΡΙΝΑ βέλη) από τον ΑΚΛ (Αριστερό Κάτω Λοβό, τμήμα “κορυφαίο του κάτω”).

Η ουλή της πύλης εισόδου σημαίνεται με ΓΑΛΑΖΙΟ κύκλο.

ΕΙΚΟΝΕΣ 3-8: Μεταλλικό οδοντιατρικό εργαλείο (μεταφοράς εμφυτεύματος), που εισροφήθηκε ατυχηματικά σε περίπτωση 31-χρονου άρρενα μη-καπνιστού. Ενδοβρογχική εντόπιση σε υποτμηματικό βρόγχο του οπίσθιου βασικού τμήματος του ΑΚΛ. Είχε επιχειρηθεί επανειλημμένα (5 φορές) βρογχοσκοπική αφαίρεσή του ανεπιτυχώς. Συνυπήρχε αποβολή αιμόφυρτων πτυέλων, επιδεινούμενη.

ΕΙΚ. 3-4:
Προεγχειρητικές ακτινογραφίες θώρακος (οπισθιοπρόσθια και αριστερή πλαγία)

ΕΙΚ. 5-8:
Χειρουργικό παρασκεύασμα σφηνοειδούς εκτομής, μετά από την in vitro διάνοιξη του οποίου ανευρίσκεται το κυλινδρικού σχήματος ξένο σώμα.
foreignbodlung01.jpg

1. Μολύβδινο σφαιρίδιο (κοινώς “σκάγι”)

foreignbodlung02.jpg

2. Ουλή της πύλης εισόδου

foreignbodlung03.jpg

3. Ακτινογραφία προεγχειρητική (οπισθιοπροσθία)

foreignbodlung04.jpg

4. Ακτινογραφία προεγχειρητιική (αριστερή πλαγία)

foreignbodlung05.jpg

5. Χειρουργικό παρασκεύασμα Σφηνοειδούς Εκτομής από τον ΑΚΛ

foreignbodlung06.jpg

6. Διάνοιξη in vitro του παρασκευάσματος: ορατό το ξένο σώμα

foreignbodlung07.jpg

7. Αφαίρεση του Ξένου Σώματος

foreignbodlung08.jpg

8. Ιστοτεμάχιο πνεύμονος και ξένο σώμα