Σύνδρομο MacLeod (ή ‘Swyer-James’)
Ή, άλλως, ‘Σύνδρομο Ετερόπλευρης πνευμονικής Υπερδιαύγασης’, που αλλαχού διαγνώσθηκε λανθασμένα ως ‘Πνευμοθώρακας αριστερά’.

ΕΙΚΟΝΑ 1: Μη-καπνιστής 23 χρ υποβλήθηκε σε ακτ/φία θώρακος για λόγους τυπικούς (ασφαλιστική υποχρέωση κατά την λύση σύμβασης εργασίας).

ΕΙΚΟΝΑ 2: Παρά το ότι ο εξεταζόμενος ήταν μέχρι εκείνη την στιγμή απολύτως Ασυμπτωματικός, αυτός υποβλήθηκε ‘Επειγόντως’ αλλαχού (σε μικρό, μακρυνό, επαρχιακό νοσοκομείο) σε εισαγωγή θωρακικής παροχέτευσης (Μη-κορυφαίας, από την οποία ενδεχομένως προκλήθηκε πνευμοθώρακας): Μετά από την μη-επίτευξη πνευμονικής επανέκπτυξης, διακομίσθηκε σε Θωρακοχειρ/κό Τμήμα.

ΕΙΚΟΝΕΣ 3-4: Εκεί με CT θώρακος τέθηκε η ορθή διάγνωση Συνδρόμου MacLeod (Στένωσης Αρ πνευμονικής αρτηρίας), με συνύπαρξη Και Πνευμοθώρακα (πιθανώς ιατρογενούς).

ΕΙΚΟΝΑ 5: Νέα, κορυφαία θωρακική παροχέτευση οδήγησε σε πλήρη πνευμονική επανέκπτυξη.

ΕΙΚΟΝΑ 6: Ακτινογραφία εξιτηρίου, με ‘μαλακά στοιχεία’ λήψεως
macleodcxr01inspirat.jpg

1. Αρχική ακτ/φία θώρακος Ασυμπτωματικού εξεταζόμενου με Υπερδιαύγαση αριστερά

macleodcxr02initialdrain.jpg

2. Η μη-κορυφαία θωρακική παροχέτευση που είχε επειγόντως εισαχθεί αλλαχού: μετεπεμβατική Εμμονή Υπερδιαύγασης

macleodct01.jpg

3. CT θώρακος: αγγειακή ερήμωση αριστερά (στένωση της αρ. πνευμονικής αρτηρίας) & Πνευμοθώρακα

macleodct02.jpg

4. CT θώρακος: αγγειακή ερήμωση αριστερά (στένωση της αρ. πνευμονικής αρτηρίας) & Πνευμοθώρακα

macleodcxr03newdrain.jpg

5. Η νέα, Κορυφαία θωρακική παροχέτευση που εισήχθη για αντιμετώπιση του ‘τελικά προκληθέντος’ πνευμοθώρακα

macleodcxr04expiratdischarge.jpg

6. Τελική ακτ/φία θώρακος σε Εκπνοή κατά το Εξιτήριο με ‘μαλακά στοιχεία’ λήψεως