Οστεοχόνδρωμα Πλευράς (καλόηθες)

9. MRI προεγχειρ. (Οβελιαία)

9. MRI προεγχειρ. (Οβελιαία)