🇬🇷 Μενού ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ σελίδων ιστότοπου :

Παρακαλώ, ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ την ιστοσελίδα με:

Λειομύωμα Οισοφάγου

Διεγχειρητικό Video κατά την διάρκεια αριστερής mini θωρακοτομής δια της κοίτης της 8ης πλευράς (δηλ. δια του 7ου μεσοπλευρίου διαστήματος) για εκτομή ('αφαίρεση') ενός Λειομυώματος Οισοφάγου (καλοήθους Όγκου του οισοφάγου), διαστάσεων 3,1 x 2,6 x 2,5 cm, σε περίπτωση 23-χρονου καπνιστού (4 πακετο-έτη) με ιστορικό εμέτων από 4μήνου.

Ο Οισοφάγος είναι περιβρογχισμένος με ερυθρό βρόχο. Η πάλλουσα καρδιά του ασθενούς φαίνεται στο κάτω αριστερό του video. Το αριστερό ημιδιάφραγμα φαίνεται στο κάτω δεξιό του βίντεο.

Είχε τεθεί προεγχειρητική διάγνωση με οισοφαγοσκόπηση, CT (αξονική τομογραφία) θώρακος και EUS (ενδοσκοπική υπερηχοτομογραφία).

Περισσότερες ιατρικές εικόνες της ίδιας συγκεκριμένης περίπτωσης (εικόνες με αριθμούς 1-5) μπορεί να δει κανείς σε αυτήν την σελίδα.

Βρογχογενής Κύστη ΜΙΜΟΥΜΕΝΗ Λειομύωμα

Διεγχειρητικό Video κατά την διάρκεια αριστερής πλαγίας θωρακοτομής δια της κοίτης της 8ης πλευράς (δηλ. δια του 7ου μεσοπλευρίου διαστήματος) για εκτομή ('αφαίρεση') ενός Ευμεγέθους Μορφώματος Οισοφάγου (μεγίστης διάστασης ~6,5 cm) σε περίπτωση 52-χρονου καπνιστού (15 πακετο–έτη). Ο ασθενής είχε από πενταμήνου συμπτώμτατα Μετεωρισμού και άτυπου γαστρικού φόρτου, μη-σχετιζόμενα με γεύματα. Οι προεγχειρητικές εξετάσεις είχαν απεικονίσει ότι το μόρφωμα εντοπιζόταν μέσα στα μυϊκά τοιχώματα του Οισοφάγου, ως επί Λειομυώματος.

Ο Οισοφάγος είναι περιβρογχισμένος με υφασμάτινη ταινία. Το ευμέγεθες μόρφωμα του Οισοφάγου καταδεικνύεται στο video με ανατομική λαβδία. Η πάλλουσα καρδιά του ασθενούς φαίνεται άνω-δεξιά μέσα στο εγχειρητικό πεδίο στο video. Το αριστερό ημιδιάφραγμα φαίνεται στο κάτω αριστερά στο βίντεο.

Είχε επιχειρηθεί προεγχειρητική διάγνωση με οισοφαγοσκόπηση, CT (αξονική τομογραφία) θώρακος και ακτ/γικό έλεγχο ανωτέρου πεπτικού με βάριο. Ιστοπαθολογικά αποδείχθηκε μετεγχειρητικά ότι επρόκειτο για ‘Βρογχογενή Κύστη’ (Μεσοθωρακίου), επενδυμένη εσωτερικά με κροσσωτό αναπνευστικό επιθήλιο και πλήρη παχύρρευστης βλέννης!

Περισσότερες ιατρικές εικόνες της ίδιας συγκεκριμένης περίπτωσης μπορεί να δει κανείς μέσα στο ανωτέρω video (μετά από τις διεγχειρητικές λήψεις ακολουθούν ‘Προεγχειρητικές Απεικονίσεις’ )

Παρακαλώ, ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ την ιστοσελίδα με:

Ευχαριστώ που επισκεφθήκατε αυτόν εδώ τον επιστημονικό μου ιστότοπο ( ιατρικό / θωρακοχειρουργικό ).

Το κύριο Μενού είναι οριζόντιο και βρίσκεται επάνω–κεντρικά. Μπορείτε να αποκαλύψετε ένα επιπρόσθετο, βοηθητικό Μενού για Όλες τις Ελληνικές σελίδες του ιστότοπου, πατώντας το σύμβολο ΣΥΝ  τέρμα επάνω–δεξιά.

Ίσως θέλετε να δείτε τον Συγγραφικό ιστότοπο – βιβλία μου

Μπορείτε να μού στείλετε email συμπληρώνοντας την φόρμα επικοινωνίας