🇬🇷 Μενού ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ σελίδων ιστότοπου :

Παρακαλώ, ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ την ιστοσελίδα με:

Τεράτωμα Μεσαυλίου ( Μεσοθωρακίου )

Ένα ώριμο Τεράτωμα προσθίου ΜεσαυλίουΜεσοθωρακίου ) κατέστη γνωστό ως τυχαίο ακτινολογικό εύρημα σε περίπτωση 25–χρονου μη–καπνιστού. Ο ασθενής ήταν απολύτως Ασυμπτωματικός! Στο ιστορικό του υπήρχε εκτομή χολοστεατώματος πριν από 7 έτη.

Οι προεγχειρητικές εξετάσεις έδειξαν μία αξιοσημείωτη αύξηση του καρκινικού δείκτη Ca 19.9* ( η μετρηθείσα τιμή Ca 19.9 στον ορό του ασθενούς ήταν 101,1 U/mL, ενώ η ανώτατη φυσιολογική τιμή είναι < 37.0 )

VIDEO :

Φωτογραφίες :

Εικόνες 1–2:
Προεγχειρητικές ακτινογραφίες θώρακος. Υπήρχε μικρή ανύψωση του δεξιού ημιδιαφράγματος.


Εικόνες 3–6:
Προεγχειρητικές τομές Υπολογιστικής αξονικής ) Τομογραφίας.

Εικόνες
7–12:
Διεγχειρητικά Ευρήματα, μέσῳ δεξιάς Περιορισμένης θωρακοτομής δια της κοίτης της 5ης πλευράς (δηλ. δια του 4ου μεσοπλευρίου διαστήματος). Το τεράτωμα εφαπτόταν στερρά στο δεξιό φρενικό νεύρο κατά την μακρά πορεία του τελευταίου πάνω στο περικάρδιο. Το νεύρο διατηρήθηκε μετά από παρασκευή του από τον όγκο.

Μετεγχειρητικά:

Ιστοπαθολογικά ευρήματα: καλόηθες, ώριμο κυστικό τεράτωμα, μεγίστης διάστασης 5,2 cm, εξορμώμενο από τον θύμο. Μέσα στον όγκο υπήρχαν στοιχεία δέρματος με σμηγματογόνους αδένες, κυλινδρικό κροσσωτό επιθήλιο, νησίδια παγκρέατος* και πετάλια κερατίνης. Υπήρχαν εστιακές εκφυλιστικές αλλοιώσεις. Στο μήκους 11 cm παρασκεύασμα θύμου αδένα δεν ανευρέθηκαν παθολογικά ευρήματα.

* Η παρουσία νησιδίων παγκρέατος μέσα στον εκταμέντα όγκο ερμηνεύει τα προεγχειρητικώς υψηλά επίπεδα του καρκινικού δείκτη Ca 19.9 σ' αυτήν την περίπτωση (τα μετεγχειρητικά επίπεδα Ca 19.9 ήταν μέσα στο φυσιολογκό εύρος τιμών).
 • προεγχειρητική ακτινογραφία τερατώματος μεσαυλίου

  1. Προεγχειρητική ακτινογραφία (οπισθιοπρόσθια ή " F ”) του τυχαίου ευρήματος. Το Τεράτωμα καταδεικνύεται από ΠΡΑΣΙΝΑ βέλη. Υπάρχει μικρή ανύψωση του δεξιού ημιδιαφράγματος.

 • προεγχειρητική ακτινογραφία τερατώματος μεσαυλίου

  2. Προεγχειρητική ακτινογραφία (πλαγία ή “ P ”) του τυχαίου ευρήματος, Το τεράτωμα καταδεικνύεται από ΠΡΑΣΝΑ βέλη.

 • προεγχειρητική αξονική τομογραφία μεσαυλικού Τερατώματος

  3. Προεγχειρητική CT (αξονική τομογραφία, μεσαυλικό παράθυρο). ΠΡΑΣΙΝΑ βέλη καταδεικνύουν το τεράτωμα

 • προεγχειρητική αξονική τομογραφία μεσαυλικού Τερατώματος

  4. Προεγχειρητική CT (αξονική τομογραφία, μεσαυλικό παράθυρο). ΠΡΑΣΙΝΑ βέλη καταδεικνύουν το τεράτωμα

 • προεγχειρητική αξονική τομογραφία μεσαυλικού Τερατώματος

  5. Προεγχειρητική CT (αξονική τομογραφία, μεσαυλικό παράθυρο). ΠΡΑΣΙΝΑ βέλη καταδεικνύουν το τεράτωμα

 • προεγχειρητική αξονική τομογραφία μεσαυλικού Τερατώματος

  6. Προεγχειρητική CT (αξονική τομογραφία, μεσαυλικό παράθυρο). ΠΡΑΣΙΝΑ βέλη καταδεικνύουν το τεράτωμα

 • διεγχειρητική φωτογραφία τερατώματος μεσαυλίου

  7. Διεγχειρητικά Ευρήματα
  μέσῳ δεξιάς περιορισμένης θωρακοτομής δια της κοίτης της 5ης πλευράς (δηλ. του 4ου μεσοπλευρίου διαστήματος) :

  • ΠΡΑΣΙΝΑ βέλη καταδεικνύουν τον όγκο (το τεράτωμα)
  • ΛΕΥΚΑ βέλη καταδεικνύουν υπολείμματα Θύμου
  • ΚΙΤΡΙΝΑ βέλη καταδεικνύουν τον δεξιό πνεύμονα, εν μέρει συμπτυγμένο και απωθημένο προς τα δεξιά
  • ΚΥΑΝΑ (γαλάζια) βέλη καταδεικνύουν το περικάρδιο

 • διεγχειρητική φωτογραφία τερατώματος μεσαυλίου

  8. Διεγχειρητικά Ευρήματα
  μέσῳ δεξιάς περιορισμένης θωρακοτομής.

  Ίδια χρώματα βελών, όπως στην φωτογραφία με αριθμό 7 :

  • ΠΡΑΣΙΝΑ βέλη καταδεικνύουν τον όγκο (το τεράτωμα)
  • ΛΕΥΚΑ βέλη καταδεικνύουν υπολείμματα Θύμου
  • ΚΥΑΝΑ (γαλάζια) βέλη καταδεικνύουν το περικάρδιο

 • διεγχειρητική φωτογραφία τερατώματος μεσαυλίου

  9. Διεγχειρητικά Ευρήματα
  μέσῳ δεξιάς περιορισμένης θωρακοτομής.

  Ίδια χρώματα βελών, όπως στην φωτογραφία με αριθμό 7 :

  • ΠΡΑΣΙΝΑ βέλη καταδεικνύουν τον όγκο (το τεράτωμα)
  • ΛΕΥΚΑ βέλη καταδεικνύουν υπολείμματα Θύμου

 • διεγχειρητική φωτογραφία τερατώματος μεσαυλίου

  10. Διεγχειρητικά Ευρήματα
  μέσῳ δεξιάς περιορισμένης θωρακοτομής.

  Ίδια χρώματα βελών, όπως στην φωτογραφία με αριθμό 7 :

  • ΠΡΑΣΙΝΑ βέλη καταδεικνύουν τον όγκο (το τεράτωμα)
  • ΛΕΥΚΑ βέλη καταδεικνύουν υπολείμματα Θύμου

 • διεγχειρητική φωτογραφία τερατώματος μεσαυλίου

  11. Διεγχειρητικά Ευρήματα
  μέσῳ δεξιάς περιορισμένης θωρακοτομής.

  Ίδια χρώματα βελών, όπως στην φωτογραφία με αριθμό 7 :

  • ΠΡΑΣΙΝΑ βέλη καταδεικνύουν τον όγκο (το τεράτωμα)
  • ΛΕΥΚΑ βέλη καταδεικνύουν υπολείμματα Θύμου

 • διεγχειρητική φωτογραφία τερατώματος μεσαυλίου

  12. Διεγχειρητικά Ευρήματα
  μέσῳ δεξιάς περιορισμένης θωρακοτομής.

  Ίδια χρώματα βελών, όπως στην φωτογραφία με αριθμό 7 :

  • ΠΡΑΣΙΝΑ βέλη καταδεικνύουν τον όγκο (το τεράτωμα)
  • ΛΕΥΚΑ βέλη καταδεικνύουν υπολείμματα Θύμου
  • ΚΥΑΝΑ (γαλάζια) βέλη καταδεικνύουν το περικάρδιο

Παρακαλώ, ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ την ιστοσελίδα με:

Ευχαριστώ που επισκεφθήκατε αυτόν εδώ τον επιστημονικό μου ιστότοπο ( ιατρικό / θωρακοχειρουργικό ).

Το κύριο Μενού είναι οριζόντιο και βρίσκεται επάνω–κεντρικά. Μπορείτε να αποκαλύψετε ένα επιπρόσθετο, βοηθητικό Μενού για Όλες τις Ελληνικές σελίδες του ιστότοπου, πατώντας το σύμβολο ΣΥΝ  τέρμα επάνω–δεξιά.

Ίσως θέλετε να δείτε τον Συγγραφικό ιστότοπο – βιβλία μου

Μπορείτε να μού στείλετε email συμπληρώνοντας την φόρμα επικοινωνίας