Οστεοχόνδρωμα Πλευράς (καλόηθες)

5. CT προεγχειρ. (Πράσινα βέλη ο Όγκος)

5. CT προεγχειρ. (Πράσινα βέλη ο Όγκος)