Σεμίνωμα Μεσοθωρακίου (α/παθές)
Σεμίνωμα πρωτοπαθώς εντοπιζόμενο στο Μεσοθωράκιο (δηλ. Όχι μετάσταση από σεμίνωμα Όρχεων), που αποτέλεσε τυχαίο ακτινολογικό εύρημα ασυμπτωματικού 31-χρονου μη-καπνιστού, ο οποίος είχε υποβληθεί σε προληπτικό έλεγχο (check-up).

Ο κακοήθης, διηθητικός Όγκος (ΚΙΤΡΙΝΑ βέλη) ήταν Ευμεγέθης (μεγ. διάμετρος 8,9 cm) και ΕΡΓΩΔΗΣ--ΔΥΣΧΕΡΗΣ η με μέση στερνοτομή εξαίρεσή του, διότι αυτός ΣΥΜΦΥΟΤΑΝ στερρά στα ακόλουθα ανατομικά στοιχεία (Μείζονα, όπως λ.χ. Καρδιακές Κοιλότητες):

Άνω Κοίλη Φλέβα (ΜΠΛΕ βέλη),
Ανιούσα Αορτή (ΚΟΚΚΙΝΑ β.),
Δεξιά Πνευμονική Αρτηρία (ΠΡΑΣΙΝΑ β.)
Δεξιό Κόλπο καρδίας (βαθύ-σκούρο ΙΩΔΕΣ ή ΜΩΒ χρώμα βελών)
Αριστερή Κοιλία καρδίας (ανοικτό-έντονο ΡΟΖ ή MAGENTA χρώμα βελών)
Δεξιά Πνευμονική Φλέβα (ΚΑΦΕ βέλη).

ΦΩΤΟΓΡ. 1: Προεγχειρητική ακτινογραφία θώρακος

ΦΩΤΟΓΡ. 2-6: Προεγχειρητικές τομές CT θώρακος

ΦΩΤΟΓΡ. 7-8: Χειρουργικό παρασκεύασμα όγκου κατά την διάρκεια και μετά από την εξαίρεσή του
seminoma01.jpg

1.Ακτ/φία: το Σεμίνωμα (δεξιά παρακαρδιακά) ασαφοποιεί την καρδιακή σιλουέτα

seminoma02.jpg

2.CT: το Σεμίνωμα σε Άμεση στενή επαφή με Άνω Κοίλη & Ανιούσα Αορτή

seminoma03.jpg

3.CT: το Σεμίνωμα σε Άμεση στενή επαφή με Άνω Κοίλη & Ανιούσα Αορτή

seminoma04.jpg

4.CT: Στενή επαφή με καρδιακές κοιλότητες (Δε κόλπο, Αρ Κοιλία) & Δε Πνευμονική Φλέβα

seminoma05.jpg

5.CT: Στενή επαφή με Δε Κόλπο (καρδιακή κοιλότητα) & Πνευμονική Φλέβα

seminoma06.jpg

6.CT: Στενή επαφή Σεμινώματος με Δεξιό Κόλπο (καρδιακή κοιλότητα)

seminoma07.jpg

7.Χειρ/κό παρασκεύασμα: το Σεμίνωμα in situ, αμέσως πριν από εξαίρεσή του

seminoma08.jpg

8.Το εξαιρεθέν Σεμίνωμα (σύγκρ. μεγέθους με δάχτυλα εγχειρητού)