Όγκων ΠΡΟΣΘΙΟΥ Μεσοθωρακίου (Μεσαυλίου)
ΦΩΤΟΓΡ. 1-6: Διφασικό Θύμωμα μεγ. διάστ. 12 cm, σε επαφή με κώνο πνευμονικής αρτηρίας, σε 44-χρονο καπνιστή (αριστερή θωρακοτομή δια της κοίτης της 5ης πλευράς ή 4ου μεσοπλευρίου διαστήματος).

ΦΩΤΟΓΡ. 7-8: Διφασικό Θύμωμα 9,5 x 8 x 7 cm σε 62-χρονη μη-καπνίστρια, σε επαφή με Άνω Κοίλη Φλέβα & Δεξιό Κόλπο καρδίας (δεξιά θωρακοτομή δια κοίτης 4ης πλευράς ή 3ου μεσοδιαστήματος).

ΦΩΤΟΓΡ. 9: Θύμωμα 8,2 x 7 x 5,6 cm σε 59-χρονο πρώην καπνιστή (μέση στερνοτομή)
mediastinumanterior01.jpg

1.Προεγχειρητική ακτ/φία θώρακος. ΚΙΤΡΙΝΑ βέλη: Θύμωμα

mediastinumanterior02.jpg

2.Θύμωμα, μέσω αριστερής θωρακοτομής (δια κοίτης 5ης πλευράς)

mediastinumanterior03.jpg

3.Θύμωμα, μέσω αριστερής θωρακοτομής (δια κοίτης 5ης πλευράς)

mediastinumanterior05.jpg

5.Χειρ/κό παρασκεύασμα Διφασικού Θυμώματος, εκταμέντος

mediastinumanterior06.jpg

6.Χειρ/κό παρασκεύασμα Διφασικού Θυμώματος, εκταμέντος

mediastinumanterior07.jpg

7.Διφασικό Θύμωμα 9,5 cm μέσω δεξιάς θωρακοτομής δια κοίτης 4ης πλευράς

mediastinumanterior08.jpg

8.Προεγχ/κή ακτ/φία θώρακος. ΜΠΛΕ: θύμωμα

mediastinumanterior09.jpg

9.Χειρ/κό παρασκεύασμα Θυμώματος εκταμέντος