Όγκοι ΟΠΙΣΘΙΟΥ Μεσοθωρακίου (Μεσαυλίου)
Φωτογρ. 1: ΝΕΥΡΙΝΩΜΑ σε 27-χρονο μη-καπνιστή.

Φωτογρ 2-11: ΓΑΓΓΛΙΟΝΕΥΡΩΜΑ σε 24-χρονο καπνιστή. Προσπέλαση αριστερή προσθία τραχηλο – διαστερνική κατά Goldstraw (Ann Thor Surg 1999; 67: 785-9)
Mediastinumposter1.jpg

1. Νευρίνωμα (ΓΑΛΑΖΙΑ βέλη) πίσω από τον ΑΡ πνεύμονα, στο Οπίσθιο Μεσαύλιο 27-χρονου

mediastinumposter2.jpg

2. Γαγγλιονεύρωμα (ΠΡΑΣΙΝΑ βέλη) 24χρονου, προσπέλαση κατά Goldstraw

mediastinumposter3.jpg

3. Ίδια περίπτωση (ΠΡΑΣΙΝΑ). VESSEL LOOPS: Γαλάζιο: έσω σφαγίτιδα φλ., Κίτρινο: Κοινή καρωτίδα αρτ, Κόκκινο: πνευμονογαστρικό ν.

mediastinumposter4.jpg

4. Παρασκεύασμα εκτομής (Νευρογαγγλίωμα)

mediastinumposter5.jpg

5. Μετά από εξαίρεση Όγκου. VESSEL LOOPS: Γαλάζιο: έσω σφαγίτιδα φλ., Κίτρινο: Κοινή καρωτίδα αρτ, Κόκκινο: πνευμονογαστρικό ν.

mediastinumposter6.jpg

6. Μετά από εξαίρεση Όγκου. VESSEL LOOPS: Γαλάζιο: έσω σφαγίτιδα φλ., Κόκκινο: Φρενικό ν.

mediastinumposter8.jpg

8. Προεγχ/κή MRI Γαγγλιονευρινώματος

mediastinumposter9.jpg

9. Προεγχ/κή MRI Γαγγλιονευρινώματος

mediastinumposter10.jpg

10. Προεγχ/κή CT Γαγγλιονευρινώματος

mediastinumposter11.jpg

11. Προεγχ/κή CT Γαγγλιονευρινώματος