Όγκοι ΟΠΙΣΘΙΟΥ Μεσοθωρακίου (Μεσαυλίου)

3. Ίδια περίπτωση (ΠΡΑΣΙΝΑ). VESSEL LOOPS: Γαλάζιο: έσω σφαγίτιδα φλ., Κίτρινο: Κοινή καρωτίδα αρτ, Κόκκινο: πνευμονογαστρικό ν.

3. Ίδια περίπτωση (ΠΡΑΣΙΝΑ). VESSEL LOOPS: Γαλάζιο: έσω σφαγίτιδα φλ., Κίτρινο: Κοινή καρωτίδα αρτ, Κόκκινο: πνευμονογαστρικό ν.