Όγκοι ΟΠΙΣΘΙΟΥ Μεσοθωρακίου (Μεσαυλίου)

5. Μετά από εξαίρεση Όγκου. VESSEL LOOPS: Γαλάζιο: έσω σφαγίτιδα φλ., Κίτρινο: Κοινή καρωτίδα αρτ, Κόκκινο: πνευμονογαστρικό ν.

5. Μετά από εξαίρεση Όγκου. VESSEL LOOPS: Γαλάζιο: έσω σφαγίτιδα φλ., Κίτρινο: Κοινή καρωτίδα αρτ, Κόκκινο: πνευμονογαστρικό ν.