Όγκοι ΟΠΙΣΘΙΟΥ Μεσοθωρακίου (Μεσαυλίου)

1. Νευρίνωμα (ΓΑΛΑΖΙΑ βέλη) πίσω από τον ΑΡ πνεύμονα, στο Οπίσθιο Μεσαύλιο 27-χρονου

1. Νευρίνωμα (ΓΑΛΑΖΙΑ βέλη) πίσω από τον ΑΡ πνεύμονα, στο Οπίσθιο Μεσαύλιο 27-χρονου