Όγκοι ΟΠΙΣΘΙΟΥ Μεσοθωρακίου (Μεσαυλίου)

6. Μετά από εξαίρεση Όγκου. VESSEL LOOPS: Γαλάζιο: έσω σφαγίτιδα φλ., Κόκκινο: Φρενικό ν.

6. Μετά από εξαίρεση Όγκου. VESSEL LOOPS: Γαλάζιο: έσω σφαγίτιδα φλ., Κόκκινο: Φρενικό ν.