Ξένα Σώματα Πνεύμονα (και ενδοβρογχικά)

5. Χειρουργικό παρασκεύασμα Σφηνοειδούς Εκτομής από τον ΑΚΛ

5. Χειρουργικό παρασκεύασμα Σφηνοειδούς Εκτομής από τον ΑΚΛ