Θολοπλαστικής Belsey Mark IV
Θολοπλαστική κατά Belsey Mark IV σε 40-χρονο πρώην καπνιστή (Εικόνες 1-6) :

ΔΥΟ ΣΕΙΡΕΣ των τεσσάρων ραμμάτων Prolene No 3/0 (PTFE-pledgetted) εκάστη:

—1η Σειρά: Θόλος (στομάχου) - Οισοφάγος - Θόλος κατά 270 μοίρες (Εικόν. 3-4).

—2η Σειρά: όμοια με την προγενέστερη + καθήλωση εκάστου ράμματος υπό το διάφραγμα με συρραφή δι' αυτού (Εικ. 5-6).

Τέλος, Ράμματα Ticron No 1 x 2 για το δεξιό σκέλος, προς σμίκρυνση του χαίνοντος οισοφαγείου τρήματος.

ΕΙΚΟΝΕΣ 7-8 : Το τελικό διεγχειρητικό αποτέλεσμα σε έτερη περίπτωση (37-χρονου μη-καπνιστού).
belsey01.jpg

1. Παρασκευή & περιβρογχισμός ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ (ΠΡΑΣΙΝΑ). ΚΙΤΡΙΝΑ: αρ. διάφραγμα

belsey03.jpg

3. Εφαρμογή ΠΡΩΤΗΣ σειράς 4 ραμμάτων, πριν δεθούν. Λαβίδα Babcock έχει συλλάβει το διάφραγμα

belsey04.jpg

4. Δεμένη η ΠΡΩΤΗ σειρά των 4 ραμμάτων (PTFE-pledgetted)

belsey07.jpg

7. Τελικό αποτέλεσμα σε Έτερη περίπτωση (37-χρονου μη-καπνιστού)

belsey08.jpg

8. ΊδΙα με την ως άνω Εικ.7: βέλη δείχνουν τις ανατομικές δομές