Θολοπλαστικής Belsey Mark IV

7. Τελικό αποτέλεσμα σε Έτερη περίπτωση (37-χρονου μη-καπνιστού)

7. Τελικό αποτέλεσμα σε Έτερη περίπτωση (37-χρονου μη-καπνιστού)