Θολοπλαστικής Belsey Mark IV

4. Δεμένη η ΠΡΩΤΗ σειρά των 4 ραμμάτων (PTFE-pledgetted)

4. Δεμένη η ΠΡΩΤΗ σειρά των 4 ραμμάτων (PTFE-pledgetted)