Θολοπλαστικής Belsey Mark IV

3. Εφαρμογή ΠΡΩΤΗΣ σειράς 4 ραμμάτων, πριν δεθούν. Λαβίδα Babcock έχει συλλάβει το διάφραγμα

3. Εφαρμογή ΠΡΩΤΗΣ σειράς 4 ραμμάτων, πριν δεθούν. Λαβίδα Babcock έχει συλλάβει το διάφραγμα