Θολοπλαστικής Belsey Mark IV

1. Παρασκευή & περιβρογχισμός ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ (ΠΡΑΣΙΝΑ). ΚΙΤΡΙΝΑ: αρ. διάφραγμα

1. Παρασκευή & περιβρογχισμός ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ (ΠΡΑΣΙΝΑ). ΚΙΤΡΙΝΑ: αρ. διάφραγμα