Ανευρυσματική Κύστη Πλευράς Γιγαντιαία
Γιγαντιαία Ανευρυσματική Κύστη 8ης Πλευράς δεξιά σε 20-χρονο άρρενα μη-καπνιστή (15 cm σε κεφαλουραίο άξονα)
ribaneurysmalcyst1.jpg

Παρασκεύασμα εκταμείσας Γιγαντιαίας Ανευρυσματικής Κύστης 8ης Πλευράς ΔΕ

ribaneurysmalcyst2.jpg

Εναπομείναν ΕΛΛΕΙΜΜΑ Θωρακικού Τοιχώματος μετά από την Εκτομή

ribaneurysmalcyst3.jpg

Αποκατάσταση του Ελλείμματος με πρόθεση από PTFE στον χειρώνακτα 20-χρ ασθενή

ribaneurysmalcyst4.jpg

Προεγχ/κή ακτ/φία θώρακος