Ανευρυσματική Κύστη Πλευράς Γιγαντιαία

Εναπομείναν ΕΛΛΕΙΜΜΑ Θωρακικού Τοιχώματος μετά από την Εκτομή

Εναπομείναν ΕΛΛΕΙΜΜΑ Θωρακικού Τοιχώματος μετά από την Εκτομή