Ανευρυσματική Κύστη Πλευράς Γιγαντιαία

Παρασκεύασμα εκταμείσας Γιγαντιαίας Ανευρυσματικής Κύστης 8ης Πλευράς ΔΕ

Παρασκεύασμα εκταμείσας Γιγαντιαίας Ανευρυσματικής Κύστης 8ης Πλευράς ΔΕ