Ανευρυσματική Κύστη Πλευράς Γιγαντιαία

Αποκατάσταση του Ελλείμματος με πρόθεση από PTFE στον χειρώνακτα 20-χρ ασθενή

Αποκατάσταση του Ελλείμματος με πρόθεση από PTFE στον χειρώνακτα 20-χρ ασθενή