Ολισθαίνουσα Διαφραγματοκήλη

10. Διεγχειρητικά Μετά από αποκατάσταση: Δεν υπάρχει πλέον ενδοθωρακικά στόμαχος (ΜΠΛΕ: οισοφάγος, ΚΙΤΡΙΝΑ: οισοφάγειο τρήμα διαφράγματος)

10. Διεγχειρητικά Μετά από αποκατάσταση: Δεν υπάρχει πλέον ενδοθωρακικά στόμαχος (ΜΠΛΕ: οισοφάγος, ΚΙΤΡΙΝΑ: οισοφάγειο τρήμα διαφράγματος)