Ολισθαίνουσα Διαφραγματοκήλη

11. Μτχ/κή ακτ/γική απεικόνιση: Δεν υπάρχει πλέον ενδοθωρακικά στόμαχος (ΜΠΛΕ: διάφραγμα, ΚΙΤΡΙΝΑ: στόμαχος ενδοκοιλιακά)

11. Μτχ/κή ακτ/γική απεικόνιση: Δεν υπάρχει πλέον ενδοθωρακικά στόμαχος (ΜΠΛΕ: διάφραγμα, ΚΙΤΡΙΝΑ: στόμαχος ενδοκοιλιακά)