Ολισθαίνουσα Διαφραγματοκήλη

9. Διεγχειρητικά Μετά από αποκατάσταση: Δεν υπάρχει πλέον ενδοθωρακικά στόμαχος (ΠΡΑΣΙΝΑ: οισοφάγος, ΚΙΤΡΙΝΑ: διάφραγμα)

9. Διεγχειρητικά Μετά από αποκατάσταση: Δεν υπάρχει πλέον ενδοθωρακικά στόμαχος (ΠΡΑΣΙΝΑ: οισοφάγος, ΚΙΤΡΙΝΑ: διάφραγμα)