Ολισθαίνουσα Διαφραγματοκήλη

2. Η ίδια ακτ/φία. ΒΕΛΗ: ενδοθωρακική μοίρα στομάχου, της οποίας είχε διαλάθει η διάγνωση από πολλούς

2. Η ίδια ακτ/φία. ΒΕΛΗ: ενδοθωρακική μοίρα στομάχου, της οποίας είχε διαλάθει η διάγνωση από πολλούς