Ολισθαίνουσα Διαφραγματοκήλη

1. Προεγχειρ. Απλή ακτ/φία θώρακος: κοιτάξτε προσεκτικά Πίσω από την καρδιακή σιλουέτα!

1. Προεγχειρ. Απλή ακτ/φία θώρακος: κοιτάξτε προσεκτικά Πίσω από την καρδιακή σιλουέτα!