Θολοπλαστικής Belsey Mark IV

5. Δεμένη η ΔΕΥΤΕΡΗ των 4 ραμμάτων με αναταχθείσα υπό το διάφραγμα (& καθηλωθείσα) την διαφρ/κήλη

5. Δεμένη η ΔΕΥΤΕΡΗ των 4 ραμμάτων με αναταχθείσα υπό το διάφραγμα (& καθηλωθείσα) την διαφρ/κήλη