Θολοπλαστικής Belsey Mark IV

2. Εμφανής η ΕΝΔΟΘΩΡΑΚΙΚΗ παρουσία ΘΟΛΟΥ (στομάχου, ΓΚΡΙ/ΜΠΛΕ) = Ολισθ. Διαφρ/κήλη Προ αποκατάστασης

2. Εμφανής η ΕΝΔΟΘΩΡΑΚΙΚΗ παρουσία ΘΟΛΟΥ (στομάχου, ΓΚΡΙ/ΜΠΛΕ) = Ολισθ. Διαφρ/κήλη Προ αποκατάστασης