Ολισθαίνουσα Διαφραγματοκήλη

6 Διεγχειρητικά η Διαφραγματοκήλη, δηλ. ο ενδοθωρακικός θόλος στομάχου (ΜΠΛΕ). ΠΡΑΣΙΝΑ: οισοφάγος, ΚΙΤΡΙΝΑ: διάφραγμα

6 Διεγχειρητικά η Διαφραγματοκήλη, δηλ. ο ενδοθωρακικός θόλος στομάχου (ΜΠΛΕ). ΠΡΑΣΙΝΑ: οισοφάγος, ΚΙΤΡΙΝΑ: διάφραγμα