Ολισθαίνουσα Διαφραγματοκήλη

5. Προεγχειρ/κή Οισοφαγογραφία με Ba: ΠΡΑΣΙΝΑ: διαφραγματοκήλη, ΚΙΤΡΙΝΑ: ενδοκοιλιακός στόμαχος, ΜΠΛΕ: διάφραγμα

5. Προεγχειρ/κή Οισοφαγογραφία με Ba: ΠΡΑΣΙΝΑ: διαφραγματοκήλη, ΚΙΤΡΙΝΑ: ενδοκοιλιακός στόμαχος, ΜΠΛΕ: διάφραγμα