Χονδροσάρκωμα προσθίου Θωρακικού Τοιχώματος

9. Διεγχ.. φωτ.: Εξωτερική όψη του παρασκευάσματος, σχεδόν πλήρως κινητοποιηθέντος, ομού μετά των επιπολής (υπερκειμένων) μυοδερματικών ιστών

9. Διεγχ.. φωτ.: Εξωτερική όψη του παρασκευάσματος, σχεδόν πλήρως κινητοποιηθέντος, ομού μετά των επιπολής (υπερκειμένων) μυοδερματικών ιστών