Χονδροσάρκωμα προσθίου Θωρακικού Τοιχώματος

7. Διεγχειρητ. φωτ.: Έχουν διαταμεί οι ανώτερες αριστερές πλευρές και το στέρνο λοξά, ουραίως του δεξιού 4ου μεσοδιαστήματος και του αριστερού 3ου όμοιου.

7. Διεγχειρητ. φωτ.: Έχουν διαταμεί οι ανώτερες αριστερές πλευρές και το στέρνο λοξά, ουραίως του δεξιού 4ου μεσοδιαστήματος και του αριστερού 3ου όμοιου.