Σύνδρομο Poland & Στερνοσχιστία

Διακρίνεται η θηλή του ΑΡ μαστού, αλλά Όχι ο ΑΡ μείζων θωρακικός μυς (φυσιολογ. διάπλαση ΔΕ)

Διακρίνεται η θηλή του ΑΡ μαστού, αλλά Όχι ο ΑΡ μείζων θωρακικός μυς (φυσιολογ. διάπλαση ΔΕ)